ai255812-5d54ca891afe5-royalceramic.jpg

ai255812

LOẠI SẢN PHẨM: PEARL / Gạch Men / 25 x 50 Gạch men MC KÍCH THƯỚC: 25x50 CÔNG DỤNG: ỐP TƯỜNG