816807-5d66085bd1e84-royalceramic.jpg

816807

LOẠI SẢN PHẨM: DIAMOND / / 80x160 BỘ SƯU TẬP: Marble KÍCH THƯỚC: 80x160 CÔNG DỤNG: