Menu Tin tức

Xâm phạm nhãn hiệu được bảo hộ giải pháp nào để ngăn chặn?

11-05-2019Mất gần 20 năm để xây dựng thương hiệu, nhưng chỉ trong 3 năm liên tiếp lại có tới 2 vụ xâm phạm nhãn hiệu của hai công ty khác nhau dẫn tới doanh số bán hàng sụt giảm tới 30%. Đây quả là tổn thất không nhỏ đối với một doanh nghiệp làm ăn chân chính, thượng tôn pháp luật, tôn trọng khách hàng và bạn hàng cùng lĩnh vực sản xuất. 
Và để giải quyết triệt để vấn đề này cần phải có sự chung tay quyết liệt của các ban ngành chức năng quyết liệt để những vụ việc tương tự như vậy không còn tái diễn.