Menu Tin tức

Xâm phạm sở hữu trí tuệ sẽ phải bồi thường thiệt hại

22-05-2019Đó là một trong những yêu cầu được các đại biểu quốc hội đưa ra trong dự thảo bổ sung một số điều luật sở hữu trí tuệ. Cụ thể, luật cần bổ sung cách tính giá trị trong việc bồi thường thiết hại cho doanh nghiệp bị xâm phạm nhãn hiệu, sản phẩm bởi việc xâm phạm nhãn hiệu, thương hiệu, làm giả hiện nay đang diễn ra không ít, gây thiệt hại đáng kể cho các doanh nghiệp chân chính. Thế nhưng, các cá nhân, tổ chức làm giả, hàng nhái lại mới chỉ bị xử phạt hành chính, thu hồi một ít sản phẩm, rất ít trường hợp trong số này chịu bồi thường thiệt hại cho đơn vị bị xâm phạm. Chế tài đã có nhưng do việc xử lý chưa nghiêm dẫn đến việc nhiều tổ chức, cá nhân vẫn còn “nhờn” với pháp luật, trục lợi bằng các hình thức kinh doanh không chân chính.