Thể hiện phong cách sống gần gũi, trải rộng từ sự duyên dáng mang đậm tính truyền thống đến khuôn mẫu thời thượng. 

Sự nổi bật được khắc họa qua khuôn mẫu mạnh mẽ, sự đa dạng với tính chân chất đặc trưng đến chất lượng Royal